BẢNG GIÁ GIẢM BÉO TOÀN THÂN GIÁ RẺ TẠI TPHCM

Dịch vụ Giá niêm yết Giá khuyến mãi
Lipo cánh tay 18,000,000 15,000,000
Lipo đùi 50,000,000 40,000,000
Đùi mặt trong 25,000,000
Đùi mặt ngoài 10,000,000
Đùi mặt trước + sau 15,000,000
Lipo bụng 70,000,000 50,000,000
Lipo bụng – Vùng bụng trên (trên rốn) 10.000.000
Vùng bụng dưới (dưới rốn) 20.000.000
Vùng eo (1 bên) 10.000.000
Vùng lưng sau (trên rốn) 10.000.000
Vùng lưng sau (dưới rốn) 20.000.000
Lipo nội soi nọng cằm RF 25,000,000 15,000,000
Lấy mỡ má 2 bên nội soi 23,000,000 15,000,000