BẢNG GIÁ GIẢM BÉO TOÀN THÂN GIÁ RẺ TẠI TPHCM

Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi
Vùng bụng BMI từ 22 – 22,9 (dưới 60cm) 40,000,000 ĐÃ GIẢM 50%
(Chi phí phụ thuộc vào tình trạng khách hàng khi thăm khám trực tiếp)
Vùng bụng BMI từ 22 – 22,9 (Từ 60cm – 70cm) 55,000,000
Vùng bụng BMI từ 23 – 26 (Từ trên 70cm – 75cm) 60,000,000
Vùng bụng BMI từ 23 – 26 (Từ trên 75cm – 80cm) 65,000,000
Vùng bụng BMI từ 23 – 26 (Từ trên 80cm – 85cm) 70,000,000
Vùng bụng BMI từ 26 – 30 (Từ trên 85cm – 90cm) 75,000,000
Vùng bụng BMI trên 30 (Từ trên 90cm) 110.000.000 – 200.000.000
Bắp tay số đo dưới 28cm 20,000,000
Bắp tay số đo từ 28cm – 35cm 25,000,000
Bắp tay số đo trên 35cm 30,000,000
Vùng đùi nhỏ – dưới 55 cm 30,000,000
Vùng đùi từ 55cm – 65cm 40,000,000
Vùng đùi từ trên 65cm – 70cm 60,000,000
Vùng đùi từ trên 70cm – 75cm 65,000,000
Vùng đùi trên 75cm 70,000,000
Căng da bụng 40.000.000 – 150.000.000
Cấy mỡ làm đầy rãnh mũi má 15,000,000 12,000,000
Cấy mỡ làm đầy thái dương 20,000,000 15,000,000
Cấy mỡ làm đầy trán 20,000,000 15,000,000